Algemene voorwaarden

Koopovereenkomst

Met het versturen van het bestelformulier via de online site van The Picture Shop verbind de klant zich er toe om een koopovereenkomst en/of productieakkoord af te sluiten. Via de overzichtspagina (winkelwagentje) kan de klant de bestelling nakijken en eventueel corrigeren alvorens de bestelling te versturen. De klant krijgt vervolgens een e-mail met de bestelbevestiging toegestuurd door The Picture shop die de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid zal controleren. The Picture Shop behoudt zich het recht om ontwerpen van klanten te weigeren wegens juridische of andere redenen. De orderbevestiging is geen leveringsbevestiging maar dient om de klant te informeren dat zijn/haar bestelling is toegekomen bij The Picture Shop. Vervolgens krijgt de klant een verzendbevestiging via e-mail. De verkoopovereenkomst is pas tot stand gekomen als de betaling ervan is goedgekeurd. Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat The Picture Shop tijdig beleverd wordt door zijn leveranciers. The Picture Shop zal steeds trachten om een alternatief te zoeken indien er zich een leveringsprobleem voordoet.Moest er door toedoen van uitzonderlijke omstandigheden een fout hebben voorgedaan in de prijszetting (bv software/hacking) kan The Picture Shop de klant hiervan op de hoogte brengen, de klant zal dan de keuze krijgen om de bestelling te annuleren of het overige bedrag te voldoen.In dien de klant in dit geval kiest om de bestelling te annuleren kan hij/zij enkel het bedrag van de bestelling terug eisen. Er kunnen geen extra bedragen door al dan niet externe schade terug geëist worden.

Prijszetting

De klant kan steeds de prijs van het bestelde goed nakijken terwijl hij/zij de bestelling opmaakt. Elke verandering of toevoeging zal een prijsaanpassing teweegbrengen die onmiddellijk wordt aangepast. De prijzen zijn incl. btw. Verzendkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en apart vermeld. Moest er door toedoen van uitzonderlijke omstandigheden een fout hebben voorgedaan in de prijszetting (bv software/hacking) kan The Picture Shop de klant hiervan op de hoogte brengen, de klant zal dan de keuze krijgen om de bestelling te annuleren of het overige bedrag te voldoen.In dien de klant kiest in dit geval om de bestelling te annuleren kan hij/zij enkel het bedrag van de bestelling terug eisen. Er kunnen geen extra bedragen door al dan niet externe schade terug geëist worden.

Kortingen

Bij acties waarbij kortingen zijn verbonden zijn deze geldig tot zolang de voorraad strekt. Kortingen zijn nooit cumuleerbaar met andere kortingen en of acties, tenzij anders aangegeven.

Auteursrechten/Licentie

Alle ontwerpen, logo’s, foto’s en tekeningen die onder licentie vallen kunnen/zullen geweigerd worden.Deze bestelling wordt geannuleerd, het betaalde bedrag wordt teruggestort min aftrek van de kosten.  Indien het niet duidelijk is of het ontwerp geregistreerd is, valt de verantwoordelijkheid van het reproduceren hiervan bij de verzender van het origineel, zijnde de koper. De klant verbindt zich er dan ook toe om alle kosten die voortvloeien uit inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten te vergoeden indien deze zouden verhaald worden op The Picture Shop. Voorbeelden van licenties die steevast geweigerd worden zijn logo’s van kledingmerken, afbeeldingen van disney-figuren, etc…

Verzending/Ophaling

De bestelling zal in principe binnen de 3 à 5 werkdagen geleverd worden, op uitzondering van de zeefdruk, dit zal +/- 2 a 3 weken zijn. (indien de goederen in stock zijn, zaterdag en zondag alsook wettelijke feestdagen gelden niet als werkdag ) Na verzending van de bestelbevestiging zal de bestelling geleverd worden door een externe pakjesdienst. The Picture shop levert voorlopig alleen in de Benelux.

De bestelling kan afgehaald worden. Bij ophaling zal de bestelling binnen de 24h uur klaar zijn, op uitzondering van de zeefdruk, dit zal +/- 2 weken zijn voor België. Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg zal +/- 3 weken duren. Canvassen +/- 2-3 werkdagen (indien de goederen in stock zijn.) Zondag alsook wettelijke feestdagen gelden niet als werkdag ) U wordt hiervan op de hoogte gebracht via E-mail, u kan uw bestelling afhaling in The Picture Shop met uw bestel nummer. Er zijn artikelen die enkel kunnen opgehaald worden, hier wordt geen uitzondering op gemaakt.

*Uitzondering: bij bestellingen die zijn voorbereid voor de klant zal steeds een levertermijn bij staan in de bestelling, u kan hier ook kiezen voor afhaling of verzending maar de geldige termijn is steeds degene die in de bestelling mee is ingewerkt voor afhalen, indien u in dit geval voor leveren kiest zullen hier +/- 2 werkdagen bijkomen.De reden hiervoor is omdat er niet met standaard textiel wordt gewerkt maar met speciaal bestelde artikelen voor deze bestelling.

Indien de goederen bij een bestelling verzending/ophaling niet op stock zijn, zal er u een alternatief of een zo snel als mogelijke oplossing worden voorgesteld.

Voorbehoud

Wanneer er sprake is van een gebrek van het goed is de klant gerechtigd, volgens de wettelijke bepalingen, om te verlangen dat het gebrek wordt verholpen of een korting op het goed te verkrijgen is. Onder “gebrek” wordt verstaan; alle niet aan de bestelformulier gewenste criteria zoals maat van kledij, kleur, verkeerde teksten en/of afbeeldingen. De portkosten voor het eventuele terugsturen van de goederen zijn voor rekening van The Picture Shop. Echter: tekeningen, technische gegevens, afmetingen, kleuren en omschrijvingen zijn louter informatief en kunnen nooit exact geïnterpreteerd worden daar deze onderhevig zijn aan schommelingen in het productieproces.

De kwaliteit van het verkregen product is rechtstreeks afhankelijk van de aangeleverde digitale bestanden van de klant en de bestaande druktechnieken. Afwijkingen ivm gebruikte technieken kunnen ontstaan indien The Picture Shop van mening is dat een andere techniek tot een beter resultaat zal leiden. Mocht deze laatste een duurdere oplossing blijken te zijn, dan zal The Picture Shop deze kosten op zich nemen.

The Picture Shop is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien zij goede grond heeft te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, bijvoorbeeld vanwege ervaringen uit het verleden of om andere redenen en dus de bestelling kan weigeren.

Moest er door toedoen van uitzonderlijke omstandigheden een fout hebben voorgedaan in de prijszetting (bv software/hacking) kan The Picture Shop de klant hiervan op de hoogte brengen, de klant zal dan de keuze krijgen om de bestelling te annuleren of het overige bedrag te voldoen.In dien de klant kiest om de bestelling te annuleren kan hij/zij enkel het bedrag van de bestelling terug eisen. Er kunnen geen extra bedragen door al dan niet externe schade terug geëist worden.

Privacy policy en bescherming van gegevens

The Picture Shop verbindt zich er toe om volgens de wettelijke bepalingen van de privacywet te handelen. betalingsgegevens worden alleen gebruikt voor de afhandeling van de koopovereenkomst en zullen onder geen beding gebruikt worden voor marketingdoeleinden van The Picture shop zelf of doorgegeven worden aan derden.

Bij akkoord van de algemene voorwaarden gaat u akkoord om mee in onze mailingslijst opgeslagen te worden. Deze wordt enkel gebruikt voor mailings van The Picture Shop en wordt niet verder doorgegeven aan derden.

Betaling

De betaling van de bestelde goederen gaat via de beveiligde saferpay site die alle transacties zal controleren. Na betaling en verzending van het bestelformulier zal de productie van de bestelde goederen in de eerste fase treden.

Moest er door toedoen van uitzonderlijke omstandigheden een fout hebben voorgedaan in de prijszetting (bv software/hacking) kan The Picture Shop de klant hiervan op de hoogte brengen, de klant zal dan de keuze krijgen om de bestelling te annuleren of het overige bedrag te voldoen.In dien de klant kiest om de bestelling in dit geval te annuleren kan hij/zij enkel het bedrag van de bestelling terug eisen. Er kunnen geen extra bedragen door al dan niet externe schade terug geëist worden.

Cookieverklaring

The Picture Shop wenst de gebruiker van zijn site graag te informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers gezet worden. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de surfer, zodat deze die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat alle applicaties correct werken. Andere cookies worden dan weer gebruikt voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers om de website te kunnen optimaliseren in de toekomst.

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie. Houd er, wanneer u cookies uitschakelt, wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi worden weergegeven en dat applicaties kunnen blokkeren. Door deze website verder te gebruiken zonder de cookies te blokkeren, gaat u als bezoeker van deze website er mee akkoord dat er cookies gebruikt worden.

Identiteit van de verkoper/koper

The Picture Shop is de naam van de “verkoper” die valt onder de nv Copie & Print. Maatschappelijke zetel: Turnhoutsebaan 5/307-308 2110 Wijnegem. Tel en Fax: 03/354.37.67. Het e-mail adres waar u een medewerker van The Picture Shop kan bereiken: info@thepictureshop.be. Onder “koper” wordt verstaan; iedere bezoeker van de website en/of elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere producten via de website koopt.

Herroepingsrecht

Aangezien de bestelde goederen niet kant-en-klaar zijn, maar gepersonaliseerd worden naar de wensen van de klant is er een uitzondering op het herroepingsrecht in deze. Maw, de goederen zijn niet herverkoopbaar aan andere klanten wegens het persoonlijke karakter en unieke aard van het goed. Ook onze standaard collectie (“the picture shop collectie”) is niet kant-en-klaar, maar wordt ook steeds op maat gemaakt. Ook hier is er dus een uitondering op het herroepingsrecht.

Alle kant-en-klare goederen ( dit houdt in alle standaard producten die zonder bedrukking worden besteld, uitgezonderd van speciaal bestelde textiel op aanvraag uit de catalogi) in het gamma vallen echter wel onder de regels van het herroepingsrecht. Onderstaande tekst kan ge-copy-paste worden en is rechtsgeldig als herroepingsformulier indien het goed onder deze categorie valt en dit binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na bestelling (Wetboek Economisch recht-boek VI ‘marktpraktijken en consumentenbescherming’ wet van 21/12/2013, BS 30.12.2013)

Aan: Copie & Print nv. Turnhoutsebaan 5/77 2110 Wijnegem

Ik/wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering(*) van de volgende dienst (*) herroep(en);

Besteld op/ontvangen op:................   Naam consument:........................ Bestelnr:....................
Adres consument:.....................   Handtekening consument:...................Datum:......................

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.

Basistekst van deze wet.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van bestelling. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bovenstaande modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping: Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zo’n terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Afmetingen Producten

De opgegeven afmetingen zijn een gemiddelde waarde, deze kunnen dus afwijken. Indien deze afwijken van de opgegeven maten zal dit dit door The Picture Shop bekeken intern worden en kan er bij uitzondering beslist worden om het product om te ruilen. Dit is enkel mogelijk bij zeer sterke afwijkingen van de afmetingen.

Aansprakelijkheid

The Picture Shop kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingrechtelijke regels voor haar risico komen. The Picture Shop is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien The Picture Shop, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het factuurbedrag met betrekking van het product waardoor de schade is veroorzaakt. De koper verbindt zich er toe het gekochte goed als een goede huisvader te gebruiken. Oneigenlijk gebruik dat leid tot schade aan personen of goederen zal steeds ten laste van de koper zijn.

Moest er door toedoen van uitzonderlijke omstandigheden een fout hebben voorgedaan in de prijszetting (bv software/hacking) kan The Picture Shop de klant hiervan op de hoogte brengen, de klant zal dan de keuze krijgen om de bestelling te annuleren of het overige bedrag te voldoen.In dien de klant kiest om in dit geval de bestelling te annuleren kan hij/zij enkel het bedrag van de bestelling terug eisen. Er kunnen geen extra bedragen door al dan niet externe schade terug geëist worden.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan; elke van de wil van The Picture Shop onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden horen oa stakingen, oorlog, aanslagen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, communicatiemiddelen zoals internet, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Moest er door toedoen van uitzonderlijke omstandigheden een fout hebben voorgedaan in de prijszetting (bv software/hacking) kan The Picture Shop de klant hiervan op de hoogte brengen, de klant zal dan de keuze krijgen om de bestelling te annuleren of het overige bedrag te voldoen.In dien de klant kiest om in dit geval de bestelling te annuleren kan hij/zij enkel het bedrag van de bestelling terug eisen. Er kunnen geen extra bedragen door al dan niet externe schade terug geëist worden.

Kan ik mijn bestelling annuleren?

Een bestelling die u nog niet betaald heeft kan steeds geannuleerd worden, hiervoor worden geen kosten voor in rekening gebracht. Een betaalde bestelling kan geannuleerd worden als deze nog niet gemaakt en/ of opgestart is, Het betaalde bedrag wordt dan uitgekeerd in een waardebon die 6 maanden geldig blijft.

Zeefdruk

Het aantal kleuren in een zeefdruk bepalen is belangrijk voor de prijszetting en correcte uitvoering. Bij fout aantal gekozen kleuren zal er contact opgenomen worden en het overige bedrag eventueel gefactureerd worden of de bestelling geannuleerd worden. Welke kleuren je kiest is minder belangrijk dan het aantal,de bedrukking wordt steeds zo dicht als mogelijk qua kleuren benadert door de preview die door de klant is aangemaakt. Bij twijfel over het aantal kleuren kan je contact opnemen via: info@thepictureshop.be

Afhaaltermijn

De bestelling wordt 2 maanden bijgehouden, na 2 maanden wordt deze vernietigd. Er zal geen extra kost worden aangerekend voor de vernietiging. Na 2 maanden vervalt het volledige recht om deze bestelling op eender welke manier af te halen of op te eisen.